fbpx

Algemene voorwaarden

De grootste en leukste autoclub van Nederland

Algemene voorwaarden Lidmaatschap De Autoclub

1.0 Definities

1.1 De Autoclub – Gevestigd in Leusden als onderdeel van Hartvoorautosnl V.o.F. onder Kvk-nummer 51922096, met als dienstverlening het bij elkaar brengen van autoliefhebbers.

1.2 Website – http://www.deautoclub.com, http://www.deautoclub.nl, http://www.deautoclub.be

1.3 Leden / lid – Personen die middels het registratieformulier op de website zijn aangemeld na ontvangst van het contributiebedrag van €99,95.

1.4 Jaarcontributie –Het bedrag dat betaald dient te worden per kalenderjaar.

1.5 Kortingsvoucher – Voucher waarmee de korting bij de aangesloten partners kan worden verzilverd.

2.0 Registratie

2.1 Personen kunnen zonder de goedkeuring van De Autoclub lid worden.

2.2 De jaarcontributie bedraag €99,95 inclusief 21% BTW.

2.3 De jaarcontributie dient direct bij registratie te worden voldaan.

2.4 Het lid dient bij registratie een gebruikersnaam, naam en wachtwoord op te geven om gebruik te kunnen maken van de diensten van De Autoclub.

2.5 Het lid is verplicht gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden en niet te delen met derden. Het delen of verstrekken van login en wachtwoord aan een derde zal door De Autoclub worden beschouwd als het niet naleven van de Algemene Voorwaarden en zal er toe leiden dat u wordt geroyeerd als lid.

2.6 Het lid verklaart en garandeert dat alle gedeelde content en/of informatie vrij is van alle rechten.

3.0 Lidmaatschap

3.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar.

3.2 Wanneer u lid wordt in de periode augustus 2020 tot en met juli 2021, wordt u lid tot en met december 2021. Wanneer u lid wordt in de periode augustus 2021 tot en met juli 2022, bent u lid voor het gehele jaar 2022.

3.3 De Autoclub kan het lidmaatschap te allen tijde stopzetten zonder verdere opgaaf van reden wanneer het lid zich niet houdt aan de wetsregels en/of algemene voorwaarden van De Autoclub, het lid login,- en wachtwoordgegevens, content en/of contact gegevens van De Autoclub beschikbaar stelt aan derden of mogelijke concurrenten.

3.4 Leden hebben geen recht op restitutie van de contributiekosten.

 

4.0 Overig

4.1 De Autoclub behoudt zich het recht voor om content en diensten uit te breiden of te beperken.

4.2 Alle informatie op onze website is onder voorbehoud van typefouten.

Voor het laatst aangepast op: 21-08-2020